Laugets første Æresmedlem

Som nevnt på årsmøte i januar, har styret besluttet å utnevne Knut Håkon Johansen til Æresmedlem av Fredrikstad Dommerlaug.
Tirsdag 20.mars ble han tildelt prisen under en middag med styret på Slippen i Fredrikstad. Under middagen ble det rom for gamle historier fra hans tid som aktiv, samt litt om laugets oppstart og historie frem til nå.

Fra styret var Ketil B. Eriksen, Tore Hagberg, Simen Kristiansen, Hanne Sjöqvist og Ole Valen tilstede.

Knut Håkon takket så mye for utmerkelsen. Han ble tildelt en diplom og en plakett som bevis på sitt
æresmedlemskap av laugets leder Ketil B. Eriksen.
Det fulgte også med et gavekort på livslangt medlemskap.

Styret i Fredrikstad Dommerlaug ønsker å igjen takke Knut Håkon for den fantastiske innsatsen han har gjort for lauget fra dag 1!! Både som styremedlem, kasserer og aktivt medlem har knut Håkon gjort en fremragende innsats for Fredrikstads dommere og lauget som han i sin tid var med på å starte
i 1982.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.