Author Archives: Ole-Alexander Ekeli Valen

Laugets første Æresmedlem

Som nevnt på årsmøte i januar, har styret besluttet å utnevne Knut Håkon Johansen til Æresmedlem av Fredrikstad Dommerlaug. Tirsdag 20.mars ble han tildelt prisen under en middag med styret på Slippen i Fredrikstad. Under middagen ble det rom for gamle historier fra hans tid som aktiv, samt litt om laugets oppstart og historie frem til […]