Kontakt med lauget

Har du henvendelse til lauget, benytt skjemaet under og du vil høre fra oss. Er du fra en klubb som skal bestille dommere til en cup som klubben arrangerer skal dette skjemaet benyttes. Dommere til enkeltkamper skal bestilles via denne siden.

Ved hastesaker kan du ringe enten 92 29 82 86 eller 47 37 79 63, ved andre typer henvendelser skal skjemaet benyttes.

=