Klubbdommer:


Grunnmuren i dommerpyramiden, og første del av dommerutdanningen er klubbdommerkurset. Som klubbdommer blir man skolert og fulgt opp av en dommeransvarlig i egen klubb, og man vil primært bli tildelt kamper på 5’er -, 7’er eller 9’er -, i klubben man representerer.

Rekrutteringsdommer:


Ved fylte 15 år i kalenderårets begynnelse kan man melde seg på rekrutteringsdommerkurs i regi av den lokale fotballkretsen. Man vil fortsatt bli fulgt opp av en dommeransvarlig i egen klubb, og man vil i tillegg få dommerveiledere fra fotballkretsen i enkelte kamper. Man vil som rekrutteringsdommer bli tildelt kamper i forskjellige klubber rundt om i kretsen. For å fullføre sesongen som rekruttdommer må man ha dømt minimum 15 kamper og bestått en teoretisk test.

Kretsdommer:


Hvert år autoriserer kretsen noen rekrutteringsdommere som kretsdommere ut ifra vise krav satt av kretsen. Disse dommerne samles årlig til kurs i regi av fotballkretsen, og som kretsdommer kan man dømme til og med 3. divisjon menn og 1. divisjon kvinner. Det er kun autoriserte dommere som har mulighet til å ta assistendommerkurs. Blant kretsdommerne velger noen å spesialisere seg som assistentdommere, og disse har muligheten til å kvalifisere seg som assistentdommere gjennom divisjonssystemet mot toppfotballen og FIFA-listen.

Forbundsdommer:


Et lite utvalg av kretsdommere blir oppnevnt til å dømme kamper i toppfotballen. NFF oppnevner hvert år disse dommerne og assistentdommerne i gruppene PostNord-ligaen, OBOS-ligaen, Eliteserien, 1 divisjon Kvinner og Toppserien for kvinner .

FIFA – dommer:


Noen få av toppdommerne blir innstilt og godkjent som FIFA-dommere av NFF. Disse dommerne er kvalifisert til å dømme internasjonale kamper på ulike nivåer for kvinner og menn.

Har du lyst til å bli dommer???


Fredrikstad Dommerlaug er meget opptatt av rekruttering. Nye dommere vil bli tatt vel imot hos oss, og de vil bli fulgt opp med tanke på videreutvikling. Vi har en egen veilederordning i lauget som nye dommer kan bruke dersom de ønsker dette. Vi ønsker på den måten å legge forholdene best mulig til rette for at nyutdannede dommere skal lykkes med dømmingen fra dag en, slik at flest mulig velger å fortsette med denne meningsfylte aktiviteten. Idretten trenger gode dommere på alle nivåer!

Har du ytterligere spørsmål, klikk her for kontaktskjema